013-495 74 00 | 0141-20 93 50 info@oneitp.se

AV-teknik

Ett unikt sortiment av konferensprodukter.

Färre leverantörer – mer rationella inköp.

Vi erbjuder ett unikt sortiment av konferens- och presentationsprodukter. Genom vårt unika och breda sortiment kan vi erbjuda paket och helhetslösningar! Färre leverantörer – mer rationella inköp – effektivare leveranser.
Med kompetent personal erbjuder vi dig som kund produkter, tjänster och helhetslösningar till en jämn och hög kvalitet.
Med Skype för företag minskar vi världen. Utbildningar och möten kan hållas ekonomiskt, miljövänligt och effektivt. En viktig förutsättning för att en geografiskt spridd organisation ska kunna utvecklas är att bibehålla effektiviteten och tillgängligheten trots stora avstånd. Med dagens teknik behöver man inte göra skillnad på det fysiska mötet eller mötet på distans.